Условия за ползване

Общи условия

1.Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД /собственик на интернет магазин www.crystal.bg от една страна и потребителите на електронен магазин https://www.crystal.bg наричан за краткост Сайт/. Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на https://www.crystal.bg с изключение на линка към настоящите Общи условия, потребителят декларира, че е запознат, съгласява се и се задължава да спазва тези Общи условия.

2.Поръчки чрез сайта https://www.crystal.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

3.За да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва:

      3.1.Да имате постоянен адрес в България;

      3.2.Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

      3.3.Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;

      3.4.Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

      3.5.Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

 4.Магазин Crystal.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

5.Магазин Crystal.bg си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

6.След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения телефон.

7.Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка/наложен платеж/ или по банков път, като всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма ЕКОНТ.


8.Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните продукти,поръчани от Crystal.bg, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко - продажба с АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД.

9.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

10.Като потребител, Вие имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА УПОТРЕБЯВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, в случая транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, ще възстановим цялата платена от Вас сума, съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

11.Информацията, събрана от АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

12.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Ваша е отговорността да проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последваши покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия, а след това в соътветствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД предоставя на Вас /"крайния потребител" /лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. 

13.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта http://www.crystal.bgАДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях магазин Crystal.bg, за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.

14.Отговорности

14.1.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в соътветствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

14.2.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които ими препратки.

14.3.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

14.4.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.crystal.bg.

14.5.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

14.6.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

14.7.АДЕКС КИСТЪЛ  ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.

15.Продажбата на продуктите се регламентира от законите на Република България.